1. تور کیش
 2. تور کیش از مشهد
شهرهای مبدا تور
 • مشهد
  mashhad
 • تهران
  tehran
 • کرمانشاه
  kermanshah
 • اصفهان
  isfahan
 • شیراز
  shiraz
 • تبریز
  tabriz
 • رشت
  rasht
 • یزد
  yazd
 • اهواز
  ahvaz
 • بندرعباس
  bandar-abbas
 • ساری
  sari
 • اردبیل
  ardebil
 • کرمان
  kerman
تور های داخلی تور های خارجی
 • مشهد
  mashhad
 • کیش
  kish
 • قشم
  qeshm
 • دبی
  dubai
 • گرجستان
  georgia
 • تفلیس
  tbilisi
 • آنتالیا
  antalya
 • استانبول
  istanbul
 • باتومی
  batumi
 • ترکیه
  turkey
تعداد نفرات
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۲-
 • خردسال (۰ تا ۱۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
نفرات اتاق دوم حذف اتاق
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۱-
 • خردسال (۰ تا ۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
نفرات اتاق سوم حذف اتاق
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۰-
 • خردسال (۰ تا ۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
نفرات اتاق چهارم حذف اتاق
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۰-
 • خردسال (۰ تا ۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
بازه های پر تردد
 • ۴ روز آینده
 • ۷ روز آینده
 • ۱۴ روز آینده
 • ۳۰ روز آینده
 • ماه آینده
تغیر به میلادی تقویم به شمسی برو به امروز
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
مبدأ:
 • مشهد
 • تهران
 • کرمانشاه
 • اصفهان
 • شیراز
 • تبریز
 • رشت
 • یزد
 • اهواز
 • بندرعباس
 • ساری
 • کرمان

تور کیش از مشهد 12 آذر تا 14 آذر 4326 عدد تور یافت شد

پیش فرض ارزانترین گرانترین
 • تور هتل ترنج کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل ترنج کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 5,400,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه، ناهار
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل کوروش کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل کوروش کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 3,370,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل تعطیلات کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل تعطیلات کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,470,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل داریوش کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل داریوش کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 3,800,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل بین المللی کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل بین المللی کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 3,300,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پانیذ کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل پانیذ کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,020,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل آرامیس پلاس کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل آرامیس پلاس کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,980,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل سان رایز کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل سان رایز کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,370,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل مارینا پارک کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل مارینا پارک کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 5,120,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت همراه با صبحانه و ناهار
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل ویدا کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل ویدا کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 3,370,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پانوراما کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل پانوراما کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 3,530,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل ارم کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل ارم کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,210,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گامبرون کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل گامبرون کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,630,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل سیمرغ کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل سیمرغ کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,310,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل لیلیوم کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل لیلیوم کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 3,170,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل سورینت صدف کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل سورینت صدف کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,520,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل ققنوس کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل ققنوس کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 1,830,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت تک
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گلدیس کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل گلدیس کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,170,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل شباویز کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل شباویز کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 1,930,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل شایلی کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل شایلی کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,370,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل شایگان کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل شایگان کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,760,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل میراژ کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل میراژ کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 3,110,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گاردنیا کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل گاردنیا کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,550,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه، ناهار یا شام
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل سورینت مریم کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل سورینت مریم کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,670,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل ایران کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل ایران کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,690,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل آرامش کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل آرامش کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,570,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل جام جم کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل جام جم کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 4,430,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پارمیس کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل پارمیس کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,790,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل لوتوس کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل لوتوس کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,370,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه، ناهار یا شام (منو انتخابی)
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پارمیدا کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل پارمیدا کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,670,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل فلامینگو کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل فلامینگو کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,610,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل سارا کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل سارا کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,620,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل هلیا کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل هلیا کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,670,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پارسیان کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل پارسیان کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,470,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل ستاره کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل ستاره کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 1,970,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل آرامیس کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل آرامیس کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,320,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گراند کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل گراند کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,400,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه، ناهار یا شام (منو انتخابی)
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پارمیس کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل پارمیس کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,790,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل فارابی کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل فارابی کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 1,710,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پارس نیک کیش
  12 آذر تا 14 آذر
  2 شب و 3 روز
  هتل پارس نیک کیش
  صبحانه، ناهار
  مشهد کیش
  شروع قیمت 2,320,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095تور کیش از مشهد

تور کیش از مبادی تهران ، مشهد ، اصفهان و شیراز را با تخفیف ویژه و خدماتی همچون گشت جزیره و ترانسفر از سایت کیش لندیار بخواهید. ما مفتخریم با بیش از 15 سال تجربه مفید در امور رزرو تور کیش و گردشگری آنچه متناسب با سلیقه و سطح توان مسافران هماهنگ است را معرفی کنیم. مشاوران ما 24 ساعت شبانه روز با اطلاعات مستند آماده خدمات دهی به شما مشتریان عزیز می باشند.

تور مشهد به کیش

تور کیش از مشهد بی نظیر ترین سفر برای شهروندان مشهدی می باشد. چرا که رفتن به جزیره کیش و دیدن زیبایی های آن هر گردشگری را هیجان زده می کند. برای سفری به یاد ماندنی در کناره خانواده جزیره مرجانی کیش پیشنهاد ما به شما است که در بهترین زمان آب و هوای جزیره، راهی کیش شوید.

تور کیش از مشهد را با رزرو هتل ترنج کیش لاکچری رزرو کنید، با رزرو این تور اقامت در هتلی دریایی راتجربه خواهید کرد که در ایران یگانه می باشد. این هتل کیش خدماتی فوق العاده ارائه می دهد که سبب رضایت گردشگران شده است. از آنجایی که رضایت هر مسافر شرط اول سایت کیشلندیار می باشد، دقت بالایی در بروز رسانی قیمت های سایت انجام می شود. تا بدون هیچ مشکلی به صورت آنلاین رزرو خود را انجام دهند.

تور کیش از مشهد با قیمت های استثنائی بر روی سایت درج شده تا تنها با چند کلیک، اقدامات سفر خود راانجام دهید. این نوع تور برای آن دسته از گردشگرانی مناسب است که می خواهند با هزینه ای کم اقامتی مطلوب داشته باشند. پیشنهاد ما به این عزیزان رزرو تور هتل رویان قائم کیش است.

تور لحظه آخری کیش از مشهد ارزان است یا گران؟

تور کیش از مشهد همانطور که می دانید بسیار پر مخاطب است و می طلبد که سریعاً تمامی صندلی های هواپیما سرشار از سرنشین شود. تور لحظه آخری کیش از مشهد به این دلیل شکل می گیرد که در یک بازه زمانی، صندلی های هواپیما خالی بوده و آن شرکت هواپیمایی مجبور می شود با قیمتی ارزان تر از حد معمول بلیت های خود را به فروش رساند.

تور لحظه آخری کیش از مشهد معایبی هم دارد که نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد. در تور لحظه آخری کیش از مشهد شما نمی توانید حق انتخابی برای هتل یا ساعات پروازی داشته باشید. زیرا این تور ها چارتر شده و باید همانگونه که هستند توسط گردشگران تور لحظه آخری کیش انتخاب شوند.

تور کیش از مشهد با ناهار امکان پذیر است؟

تور کیش از مشهد با ناهار بسیار کم اتفاق می افتد و تنها برخی از هتل ها هستند که چنین امکانی را به میهمانان خود ارائه می دهند. به عنوان مثال تور کیش از مشهد با ناهار تنها با انتخاب هتل های ترنج، ارم و مارینا پارک در جزیره کیش امکان پذیر می باشد. این هتل ها با دارا بودن چنین آپشنی، سعی در جلب توجه بیشتر گردشگران تور کیش از مشهد با ناهار دارند.

تور کیش از مشهد با ناهار به این دلیل برای گردشگران حائز اهمیت است که می توانند برنامه ریزی صحیحی از وعده ای غذ ایی خود را داشته باشند و متعاقب آن هزینه کمتری را برای صرف غذا بپردازند. البته توصیه می کنیم در رزرو هتل مربوطه، کیفیت غذایی آن را حتماً بسنجید.

ارزانترین تور کیش از مشهد چگونه برگزار می شود؟

ارزانترین تور کیش از مشهد مسلماً با هواپیما انجام نمی شود. پس باید از طریق زمینی و دریایی راهی جزیره کیش شوید. بدین گونه که با قطار، خودروی شخصی یا اتوبوس تا بندر عباس بروید و سپس از آنجا با کشتی یا لنج راهی جزیره کیش شوید. این نوع تور ترکیبی می تواند برای افرادی که به هزینه های خود اهمیت می دهند بسیار مناسب باشد. البته خستگی راه، تصادفات جاده ای و دیگر مسائل را هم باید در این نوع تور در نظر گرفت.

تور کیش از مشهد هتل ترنج و اقامت در برترین هتل خاورمیانه

انتخاب تور کیش از مشهد هتل ترنج، موجبات سفری لوکس و خاص را برای گردشگران فراهم می آورد. این هتل خاص که در میان هتل های خاورمیانه نمونه است از نظر کیفیت غذایی، تنوع امکانات، تنوع تفریحات و ... عالی ترین رتبه را دارا می باشد. تور کیش از مشهد با هتل ترنج مسلماً هزینه های گزافی در پی خواهد داشت که برای گردشگران تور لاکچری کیش، مسئله ای پیش پا افتاده است.

تور کیش از مشهد هتل ارم، قیمت مناسب ترین تور کیش

هتل ارم کیش از هتل های 4 ستاره است که تور کیش از مشهد هتل ارم، بسیار پر طرفدار می باشد و دلیل آن هم ارائه ناهار به صورت رایگان می باشد. یکی دیگر از دلایل این که هتل فوق الذکر محبوب می باشد، قیمت آن است که متعاقباً تور کیش قیمت مناسب از مشهد را نیز رقم می زند.

رزرو تور کیش از مشهد هتل ارم، شاید سفری مقرون به صرفه را برای گردشگران رقم بزند، اما باید به این نکته توجه داشت که این هتل کمی قدیمی بوده و ممکن است آنچنان که شایسته باشد، پذیرایی قابل توجهی از میهمانان را به عمل نیاورد. از این رو توصیه می کنیم در زمان رزرو تور کیش از مشهد یا دیگر مبادی با کارشناسان کیشلندیار در ارتباط باشید.

کیشلندیار در حال جستجوی بهترین نتایج تور برای شماست.

021-43000020