1. تور کیش
 2. تور کیش از شیراز
شهرهای مبدا تور
 • مشهد
  mashhad
 • تهران
  tehran
 • کرمانشاه
  kermanshah
 • اصفهان
  isfahan
 • شیراز
  shiraz
 • تبریز
  tabriz
 • رشت
  rasht
 • یزد
  yazd
 • اهواز
  ahvaz
 • بندرعباس
  bandar-abbas
 • ساری
  sari
 • اردبیل
  ardebil
 • کرمان
  kerman
تور های داخلی تور های خارجی
 • مشهد
  mashhad
 • کیش
  kish
 • قشم
  qeshm
 • دبی
  dubai
 • گرجستان
  georgia
 • تفلیس
  tbilisi
 • آنتالیا
  antalya
 • استانبول
  istanbul
 • باتومی
  batumi
 • ترکیه
  turkey
تعداد نفرات
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۲-
 • خردسال (۰ تا ۱۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
نفرات اتاق دوم حذف اتاق
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۱-
 • خردسال (۰ تا ۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
نفرات اتاق سوم حذف اتاق
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۰-
 • خردسال (۰ تا ۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
نفرات اتاق چهارم حذف اتاق
 • بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
  +۰-
 • خردسال (۰ تا ۲ سال)
  +۰-
 • سن (کودک اول)
 • سن (کودک دوم)
 • سن (کودک سوم)
بازه های پر تردد
 • ۴ روز آینده
 • ۷ روز آینده
 • ۱۴ روز آینده
 • ۳۰ روز آینده
 • ماه آینده
تغیر به میلادی تقویم به شمسی برو به امروز
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
مبدأ:
 • مشهد
 • تهران
 • کرمانشاه
 • اصفهان
 • شیراز
 • تبریز
 • رشت
 • یزد
 • اهواز
 • بندرعباس
 • ساری
 • کرمان

تور کیش از شیراز 30 اردیبهشت تا 01 خرداد 4326 عدد تور یافت شد

پیش فرض ارزانترین گرانترین
 • تور هتل ترنج کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل ترنج کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 5,480,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه، ناهار
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل کوروش کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل کوروش کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,410,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل تعطیلات کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل تعطیلات کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,750,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل داریوش کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل داریوش کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 3,850,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل بین المللی کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل بین المللی کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,180,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پانیذ کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل پانیذ کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,700,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل آرامیس پلاس کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل آرامیس پلاس کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,280,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل سان رایز کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل سان رایز کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,750,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل مارینا پارک کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل مارینا پارک کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 6,330,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت همراه با صبحانه و ناهار
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل ویدا کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل ویدا کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,400,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل رُیان قائم کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل رُیان قائم کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,780,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پانوراما کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل پانوراما کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,680,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گامبرون کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل گامبرون کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,970,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل سیمرغ کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل سیمرغ کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,010,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل لیلیوم کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل لیلیوم کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,180,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل سورینت صدف کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل سورینت صدف کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,880,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل ققنوس کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل ققنوس کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,780,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت تک
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گلدیس کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل گلدیس کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,740,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل شباویز کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل شباویز کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,060,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل شایلی کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل شایلی کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,790,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل شایگان کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل شایگان کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,100,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل میراژ کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل میراژ کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,680,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گاردنیا کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل گاردنیا کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,000,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل سورینت مریم کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل سورینت مریم کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,010,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل ایران کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل ایران کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,630,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل آرامش کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل آرامش کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,800,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل جام جم کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل جام جم کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,100,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پارمیس کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل پارمیس کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,980,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل لوتوس کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل لوتوس کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,930,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه، ناهار یا شام (منو انتخابی)
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پارمیدا کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل پارمیدا کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,900,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل فلامینگو کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل فلامینگو کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 4,530,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل سارا کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل سارا کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,980,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل هلیا کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل هلیا کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,850,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پارسیان کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل پارسیان کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,720,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل ستاره کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل ستاره کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,750,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل آرامیس کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل آرامیس کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,880,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل گراند کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل گراند کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 2,030,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه، ناهار یا شام (منو انتخابی)
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پارمیس کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل پارمیس کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,980,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل فارابی کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل فارابی کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,820,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095
 • تور هتل پارس نیک کیش
  30 اردیبهشت تا 01 خرداد
  2 شب و 3 روز
  هتل پارس نیک کیش
  صبحانه، ناهار
  شیراز کیش
  شروع قیمت 1,830,000 تومان
  قیمت 2 شب برای هر نفر اقامت با صبحانه
  مشاوره و پشتیبان تور
  خانم فرزانه 09055838095تور کیش از شیراز

تور کیش از مبادی تهران ، مشهد ، اصفهان و شیراز را با تخفیف ویژه و خدماتی همچون گشت جزیره و ترانسفر از سایت کیش لندیار بخواهید. ما مفتخریم با بیش از 15 سال تجربه مفید در امور رزرو تور کیش و گردشگری آنچه متناسب با سلیقه و سطح توان مسافران هماهنگ است را معرفی کنیم. مشاوران ما 24 ساعت شبانه روز با اطلاعات مستند آماده خدمات دهی به شما مشتریان عزیز می باشند.

تور شیراز به کیش

تور کیش از شیراز مورد پسند ترین تور نزد شیرازی ها است. در شهر شاعران و باغ های ایران می توان مردمانی را مشاهده کرد که همواره شاد هستند. شهروندان شهر حافظ شیرازی با رزرو توراز مبدا شیراز می توانند در سریع ترین زمان به جزیره رویایی کیش برسند. زیرا فاصله ی جغرافیایی شیراز تا جزیره بسیار اندک است.

تور دقیقه 90 از شیراز به کیش این امکان را به شما می دهد تا با بهترین پروازها و هتل ها راهی جزره شوید. اما ممکن استساعات این نوع تور به گونه ای باشد که مجبور شوید سریعاً چمدان خود را ببندید و به فرودگاه شهید دستغیب شیراز مراجعه کنید. یکی دیگر از معایب این نوع تور، سوخت شدن تمام هزینه پرداختی در صورت کنسلی یا جا ماندن از پرواز می باشد.

هتل فلامینگو از شیراز برای آن دسته از گردشگرانی مناسب است که می خواهند در یک هتل عالی با کیفیت اقامت کنند. در این هتل کیش کیفیت غذاها بسیار بالا بوده و تمام میهمانانی که در این هتل اقامت داشتند، به این امر گواهی می دهند. در این هتل علاوه بر کیفیت غذا، کیفیت مطلوب اتاق ها نیز قابل ستایش است.

کیشلندیار در حال جستجوی بهترین نتایج تور برای شماست.

021-43000020