ادارات و سازمان های دولتی کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت ورزش و آموزش مرکز ورزش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مدیریت مهاجرت و گذرنامه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مدیریت بازرگانی(صدور مجوز)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دفتر ملاقات مردمی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دفتر معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

دفتر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

امورزنان (شعبه مهستان)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

امور زنان (کمپ سحر)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

امور حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره گمرک کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره کل حسابداری سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره کل حراست سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره کل ارزیابی عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره بهزیستی کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره امور مالیاتی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اداره آموزش پرورش و مرکز اسناد سازمان منطقه آزاد