مراکز اداری و خدماتی کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اوقات شرعی جزیره کیش در تمام طول سال، شامل: وقت اذان صبح کیش ، طلوع آفتاب کیش، اذان مغرب و اشاء کیش، غروب آفتاب کیش و نیمه شب شرعی کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی: روزبهانی و شرکا کيش

صاحب امتیاز: محسن روز بهانی

زمینه فعالیت شرکت صرافی لاری کيش

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نام صرافی: ميانجی تبريزی و شرکا

صاحب امتیاز: نصراله ميانجی تبريزی

زمینه فعالیت شرکت صرافی لاری کيش

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی: دانش وشرکا کيش

صاحب امتیاز: عبدالحميد دانش

زمینه فعالیت شرکت صرافی لاری کيش

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی:باجه لاری کيش

صاحب امتیاز: عبداله لاری

زمینه فعالیت شرکت صرافی لاری کيش

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی: صادقی وشرکا کیش

صاحب امتیاز: سيد محمد معين صادقی

زمینه فعالیت شرکت صرافی لاری کيش

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی: لاری کيش

صاحب امتیاز: عباس درويش عبدالله – عبدالرزاق لاری

زمینه فعالیت شرکت صرافی لاری کيش

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی: نوری وشرکا

صاحب امتیاز: احمد نوری

زمینه فعالیت شرکت صرافی نوری وشرکا

زمینه فعالیت شرکت صرافی نوری وشرکا

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نام صرافی: سمیعی زفرقندی وشرکا

صاحب امتیاز: علی اصغرسمیعی زفرقندی

زمینه فعالیت شرکت صرافی سمیعی زفرقندی وشرکا

خرید و فروش نقدی ارز مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی.

ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت ورزش و آموزش مرکز ورزش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مدیریت مهاجرت و گذرنامه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مدیریت بازرگانی(صدور مجوز)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دفتر ملاقات مردمی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دفتر معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دفتر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بندرگاه مسافری کیش

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

امورزنان (شعبه مهستان)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

امور زنان (کمپ سحر)

صفحه 1 از 4