مجموعه تنيس کیش

  • آدرس : کیش،میدان المپیک
  • نلفن تماس : +982125917955

    این مجموعه با مساحت 12000 مترمربع شامل 10 زمین خاکی و 4 زمین هارد کورت، زمین اختصاصی بانوان و زمین خانواده در مجموعه ورزشی المپیک واقع گردیده است.