طلسم مومیایی کیش

  • آدرس : کیش-مسیر دوچرخه سواری
  • نلفن تماس : +982125917955

    از تفریحات غیردریایی کیش همراه با تماشای صحنه های عجیب.