تور سوارکاری کیش

  • آدرس : -
  • نلفن تماس : +982125917955

    باشگاه اسب سواری کیش ،دارای پیست کرس سوارکاری و مانژ بوده و در کنار مجموعه المپیک کیش واقع است.