بازار دیپلمات کیش

  • آدرس : -
  • نلفن تماس : +982125917955

     استفاده از متریاژ ویژه به همراه چیدمان فضای داخلی هر واحد ( مبلمان , عناصر صوتی , تصویری و ... ) انتخاب و طراحی شده است و توسط طراحان مجموعه به منظور آسایش و راحتی و ایجاد فضای مسجم و رویایی امکان پذیر می باشد.