مرکزخرید پدیده کیش

 • آدرس : -
 • نلفن تماس : +982125917955

  این مرکز از بخش های متنوع با کاربری های متفاوت تشکیل شده که به اختصار عبارتند از:

  1- هتل پنج ستاره 5- مجتمع آپارتمان های مسکونی

  2- مجتمع بزرگ فرهنگی 6- مرکز بزرگ خرید

  3- پارک آبی 7- باغ گل و نمایشگاه دائمی گل و گیاه

  4- مجتمع اداری 8- شهربازی سرپوشیده