آب انبار سنتی کیش

  • آدرس : -
  • نلفن تماس : +982125917955

    یكی از روش های ذخیره آب آشامیدنی دردوران قدیم در جزیره كیش، ساخت آب انبار بوده است.به منظور جمع آوری آب از سطحی در منطقه درخت سبز، در سال 1372یك آب انبار دوقلو با پنج بادگیر به سبك معماری سنتی یزدی در محدوده شهر حریره ساخته شد. كه امروز یكی از مناطق دیدنی و سیاحتی كیش نیز به شمار می آید.تزئینات خاص این بنا یادآور معماری فنی شهرهای جنوب مركزی ایران بوده، و برای گردشگران داخلی و خارجی بسیار جالب و دیدنی است.