انتقادات و پیشنهادات

جهت هرگونه شکایت، انتقاد و پیشنهاد می توانید به یکی از روش های زیر عمل نمایید:

ایمیل: info (a) kishlandyar.com

تلفن: 38095-051 داخلی 205 - آقای مخملباف - (مدیر رزرواسیون سایت)

021-43000020